Interpersoonlijk leren in organisaties met het enneagram

Interpersoonlijk leren in organisaties met het enneagram

Interpersoonlijk leren in organisaties is het proces waarbij mensen van elkaar leren door interactie en communicatie. Dit vormt de basis voor samenwerking, communicatie, begrip en een positieve werkcultuur. Uiteindelijk leidt dit tot positieve resultaten. Door interpersoonlijk leren in organisaties te combineren met het enneagram ontstaat er inzicht en een beter begrip voor elkaar.

Tegenwoordig groeit de noodzaak en het belang van diversiteit in organisaties. Vooral in een snel veranderende en complexe wereld. Elk individu brengt unieke perspectieven, talenten en eigenschappen met zich mee. Daarom is het begrijpen van deze diversiteit essentieel voor groei en ontwikkeling!

Enneagram als hulpmiddel voor interpersoonlijk leren

Vaak oordelen we over elkaar. “Waarom kan die ene collega niet duidelijker en direct zeggen wat hij of zij vindt?”. Of: “die andere collega moet niet zo dominant zijn en alles willen bepalen”. Zomaar een paar voorbeelden die ik regelmatig voorbij hoor komen.

Het enneagram biedt een waardevol kader om elkaar beter te begrijpen. En tegelijkertijd toont het ook aan hoe we van elkaar kunnen leren. In plaats van dat het ene type beter of minder goed is dan een andere type, is het belangrijk om te beseffen dat organisaties alle types nodig heeft.

Hieronder volgt een korte beschrijving van ieder type, met ieders kwaliteiten en ontwikkelpunten.

Type 1 – De Perfectionist

De Perfectionisten brengen niet alleen structuur, discipline en ethiek in een organisatie. Maar ze zijn ook uitstekend in het waarborgen van kwaliteit en naleving van regels. Bovendien kunnen ze anderen inspireren om het beste uit zichzelf te halen en voortdurend te streven naar verbetering. Aan de andere kant kunnen Perfectionisten zich ontwikkelen door flexibiliteit en acceptatie te omarmen. Vooral door te leren van types die meer openstaan voor verandering en spontaniteit.

Type 2 – De Helper

De Helpers zijn essentieel voor het bijeenhouden van een organisatie. Ze zijn empathisch, zorgzaam en staan altijd klaar om anderen te ondersteunen. Bovendien creëren ze een positieve sfeer. En stimuleren ze teamwork en samenwerking. Om zich verder te ontwikkelen, kunnen Helpers leren om beter op te komen voor hun eigen behoeften en grenzen. Vooral vooral van types die meer assertief zijn. Daarnaast is het belangrijk dat ze leren om openlijk hun eigen standpunten te verdedigen.

Type 3 – De Presteerder

Presteerders zijn geboren leiders. Ze streven naar succes, ze zijn ambitieus, vastberaden en gericht op resultaten. Ze inspireren anderen om hun volledige potentieel te bereiken. En en blinken uit in het stellen en behalen van doelen. Voor verdere ontwikkeling kunnen presteerders leren om een betere balans te vinden tussen werk en persoonlijk leven. Ze kunnen dit leren van types die meer gefocust zijn op innerlijke groei en authenticiteit.

Type 4 – De Individualist

Individualisten brengen creativiteit en originaliteit in een organisatie. Ze hebben een uniek perspectief en brengen nieuwe ideeën en perspectieven met zich mee. Bovendien stimuleren ze innovatie en emotionele intelligentie. Om verder te groeien, kunnen individualisten leren om beter om te gaan met verandering en praktische besluitvorming. Dit kunnen ze leren van types die meer gericht zijn op stabiliteit en structuur.

Type 5 – De Waarnemer

Waarnemers zijn de denkers en analisten binnen een organisatie. Ze brengen diepgaande kennis en expertise in. Ook zijn ze uitstekend in probleemoplossing. Ze zijn kalm, onafhankelijk en kritisch. Daarentegen ligt de ontwikkeling van waarnemers op het vlak van leren open staan voor samenwerking en emotionele betrokkenheid.

Type 6 – De Loyalist

Loyalisten zijn betrouwbare teamspelers. Bovendien zijn ze goed in het anticiperen op risico’s. Ze waarborgen de stabiliteit. Ook brengen ze een gevoel van veiligheid en zekerheid in een organisatie. De ontwikkeling van loyalisten ligt met name op het vlak om beter te leren omgaan met verandering. En het durven nemen van risico’s. Dit kunnen ze leren van types die meer avontuurlijk zijn en bereid zijn om nieuwe wegen in te slaan.

Type 7 – De Levensgenieter

Levensgenieters brengen enthousiasme, optimisme en energie in een organisatie. Ze zijn creatief en hebben een brede kijk op mogelijkheden. Ze inspireren anderen om te innoveren en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Als ontwikkeling kunnen Levensgenieters leren om meer geduld en focus te ontwikkelen van types die meer gericht zijn op diepgang en concentratie.

Type 8 – De Baas

Bazige types zijn sterke leiders die de organisatie in beweging kunnen brengen. Ze zijn daadkrachtig, vastberaden en beschermen de belangen van de organisatie. Ze kunnen anderen motiveren om moedig te zijn en uitdagingen aan te gaan. De baas-types mogen leren om meer hun kwetsbaarheid en empathie te tonen. Dit kunnen ze leren van de types die meer gericht zijn op harmonie en samenwerking.

Type 9 – De Vredestichter

Vredestichters brengen harmonie en stabiliteit in een organisatie. Ze zijn uitstekend in het oplossen van conflicten en het creëren van een vreedzame werkomgeving. Ze zijn goede luisteraars. Ook zijn ze in staat om verschillende perspectieven samen te brengen. Tegelijkertijd mogen vredestichters leren om meer assertief op te treden. Ook mogen ze duidelijker hun eigen behoeften en standpunten communiceren. Dit kunnen ze leren van de types die meer gericht zijn op actie en doelgerichtheid.

Hoe het enneagram helpt door van elkaar te leren

Ter conclusie, het enneagram biedt niet alleen inzicht in individuele bijdragen. Maar het geeft ook inzicht hoe verschillende types van elkaar kunnen leren. Bijvoorbeeld, een Type 3, de Presteerder. Deze kan leren om een betere balans tussen werk en persoonlijk leven te vinden. Door te leren van een Type 4, de Individualist. De individualist is meer gericht op innerlijke groei en authenticiteit. Op dezelfde manier kan een Type 8, de Baas, leren om meer empathie en kwetsbaarheid te tonen. Door te kijken naar een Type 2, de Helper, die geneigd is om anderen te ondersteunen.

Enneagram de perfectionist
interpersoonlijk leren in organisaties met het enneagram de helper
enneagram de presteerder
enneagram de individualist
enneagram de waarnemer
enneagram de loyalist
enneagram de levensgenieter
enneagram de baas
enneagram de vredestichter

Uiteindelijk is natuurlijk niet ieder mens te typeren als één enkel type. We hebben namelijk alle types in ons. Alleen het ene type is bij de ene persoon meer ontwikkeld dan bij de andere. En zo kunnen we elkaar verder helpen in onze persoonlijke ontwikkeling om uiteindelijk ook tot betere bedrijfsresultaten te komen.

Het bevorderen van interpersoonlijk leren in organisaties met het enneagram kan gestimuleerd worden via het organiseren van workshops, teambuildingactiviteiten en het creëren van een open communicatiecultuur. Door middel van het enneagram kunnen medewerkers hun sterke punten inzetten. En kunnen ze hun ontwikkelpunten identificeren. Dat leidt tot een grotere onderlinge waardering, begrip, open cultuur en betere samenwerking.

Een leven lang leren

Maak in organisaties gebruik van coaching. Stimuleer leidinggevenden en medewerkers om gebruik te maken van individuele coaching. Om daarmee hun persoonlijke groei, ontwikkeling en bewust leiderschapsontwikkeling verder te bevorderen. Een coach kan helpen bij het identificeren van sterke punten, het verkennen van ontwikkelpunten en het bieden van begeleiding om deze doelen te bereiken.

Tevens kan een teamcoach helpen het team meer inzicht te geven in ieders type en de kwaliteiten van ieder type. Zodat het team de juiste talenten voor de verschillende taken kan inzetten.

Blijf leren en evolueren. Stimuleer een cultuur van levenslang leren binnen de organisatie. Moedig medewerkers aan om trainingen, seminars en conferenties bij te wonen om hun kennis en vaardigheden voortdurend uit te breiden. Dit zal niet alleen individuele groei bevorderen, maar ook de organisatie als geheel versterken.

Benut de kans om een positieve impact te hebben op de ontwikkeling van jouw organisatie. Neem vandaag nog actie en zet de eerste stap naar een cultuur van groei, begrip en samenwerking!

Natasja Theunissen
× Hoe kan ik je helpen?