Organisaties

Nieuw denken en bewustwording

Is uw organisatie klaar voor de grote maatschappelijke veranderingen die op ons af komen? We merken nu al dat we aan de rand zitten van de houdbaarheid van bepaalde systemen. Organisaties die vastlopen, die moeite hebben met het aantrekken van de juiste medewerkers, hoog verloop, of hoog ziekteverzuim kennen. Of organisaties met een hoge mate van bureaucratie waardoor nieuwe ontwikkelingen zeer stroperig verlopen.

Het vraagt dus om een nieuw denken, nieuwe manier van kijken naar organisaties, de mens en (veelal onbewuste) patronen die verandering of transformatie in de weg zitten. Ook kan het zijn dat het vraagt om het aankijken van het einde van een organisatie of product om ruimte te maken voor iets nieuws.

Bewuste organisaties creëren een cultuur van vertrouwen en veiligheid

Ik ben ervan overtuigd dat wanneer medewerkers en teams met plezier werken, zich gehoord en gezien voelen, de gewenste resultaten sneller en makkelijker komen met minder gedoe. De basis voor werken met plezier is gelegen in vertrouwen. Een klimaat waarin iedereen zich veilig voelt om zich uit te spreken. Daarnaast moet er een gemeenschappelijk en gedragen doel zijn. Vanuit dit gemeenschappelijke doel volgt een heldere taakstelling en duidelijke afspraken. Dat betekent dus óók elkaar durven aan te spreken.

Vaak is er in organisaties waar de samenwerking niet goed loopt, sprake van te weinig vertrouwen. Wordt er vooral veel geroepen en slecht geluisterd. Is er veel ruis. En wordt er vooral heel veel niet gezegd. Praten medewerkers over elkaar in plaats van de dialoog met elkaar aan te gaan. Degene die het hardste roept wordt gehoord en gezien. Vaak zie je ook eilandvorming van teams, een hokjescultuur, ja zeggen en nee doen en een groot wandelgangen roddel circuit. Het gevolg is dat er heel veel potentieel in de organisatie onbenut blijft.

Bewuste organisaties creëren bewust leiderschap

Als er sprake is van een veilige cultuur spreken medewerkers zich sneller uit. En durven ze zich kwetsbaar op te stellen. Hierdoor stimuleer je eigenaarschap en meer zelfsturing. Dit komt ook ten goede aan een volwaardige besluitvorming. In deze organisatiecultuur zijn bewuste leidinggevenden essentieel. Leidinggevenden die een klimaat stimuleren om het kwetsbare gesprek met elkaar te voeren. Die echt kunnen luisteren zonder oordelen. En die medewerkers oprecht willen helpen in hun ontwikkeling en bereid zijn zichzelf op de achtergrond te plaatsen. Leidinggevenden die op zoek gaan naar de oorzaak van een probleem in plaats van het zoeken naar een schuldige. Dit is een heel andere zienswijze dan hetgeen in de meeste corporate organisaties momenteel nog gemeengoed is.

Bewust leiderschap creëert meer balans, vitaliteit, innovatie en veerkracht

Veerkrachtige en innovatieve organisaties hebben steeds meer behoefte aan medewerkers die eigenaarschap en verantwoordelijkheid durven te pakken. Het voordeel van deze zelfsturing van medewerkers, is dat dit gepaard gaat met een veel kleinere managementlaag. Leidinggevenden zullen veel meer een coördinerende, sturende en coachende rol hebben om het volledige potentieel in medewerkers te ontwikkelen. Ook zal meer zelfsturing tot minder bureaucratie leiden. Dit vraagt veel van medewerkers én leidinggevenden.

Mijn dienstverlening

Ik begeleid organisaties in deze transitie naar meer zelfsturing en bewust leiderschap zodat meer potentieel uit de mens en organisatie gehaald kan worden.

Systemische interventies voor organisatievraagstukken: bij een organisatie vraagstuk kijk ik vooral vanuit de systemische bril. Wat zien we in de bovenstroom en wat wordt daarmee tegelijkertijd in de onderstroom geduwd? Wat mag er wel zijn in de organisatie, en wat niet? Welke leidende principes kent de organisatie en wat is de ordening daarin? Hoe gaan we om met integriteit en het morele kompas? Hoe wordt het leiderschap ingevuld? Zijn de verantwoordelijkheden en taken duidelijk belegd en neemt iedereen zijn eigen stukje verantwoordelijkheid? Of wordt het uitbesteed aan een leidinggevende, of aan team of een specifieke medewerker? Zo is bijvoorbeeld informeel leiderschap een teken dat de daadwerkelijke leider zijn plek niet voldoende inneemt, waardoor iemand anders het team in dit gat springt. En wat is de daadwerkelijke essentie van het bedrijf? Met welk doel zijn jullie ooit opgericht? En hoe is dat nu? Is de organisatie onbewust weggedreven van haar essentie?

Ik begeleid directies en management om de patronen te herkennen en met elkaar het kwetsbare gesprek bespreekbaar te maken. Het zichtbaar maken van de onderstroom is de eerste stap naar transformatie.

Executive/Management coaching: specifieke coaching voor managers/leidinggevenden, gericht op bewustwording van de impact van hun persoonlijke leiderschapsstijl. En leren inzetten van andere stijlen om zo meer flexibilitleit in leiderschapsstijlen te creëren. Ook bied ik intervisie voor managers waarbij cases in een vertrouwelijke setting met andere managers besproken kunnen worden.

Een op een coaching van professionals: ik begeleid professionals voor coaching van hun persoonlijk leiderschapsontwikkeling. Ze krijgen inzicht en handvaten hoe ze meer sturing aan zichzelf kunnen geven en daardoor meer in hun kracht komen te staan.

Team coaching: Daarnaast begeleid ik teams wanneer de samenwerking niet loopt zoals zou moeten. Ik kijk dan vooral naar de basis. Hoe staat het gesteld met het vertrouwen in het team? Voelt ieder teamlid zich gehoord en gezien? En hoe voer je met elkaar het kwetsbare gesprek? Ook bij teams werk ik op basis van systemische interventies.

Trainingen en workshops: Ik verzorg in Company trainingen op het gebied van feedback, mindset, persoonlijk leiderschap en NLP.

Wil je meer weten hoe ik van betekenis kan zijn binnen jouw organisatie, neem dan contact op en dan bespreken we de maatwerk mogelijkheden.

(Persoonlijk)leiderschapsontwikkeling Venlo voor bedrijven
https://dezaakvanbetekenis.nl

Neem hier contact met mij op voor het aanvragen van een offerte.

Natasja Theunissen
× Hoe kan ik je helpen?