Organisaties

Bewuste organisaties creëren meer veerkracht en innovatie

Is uw organisatie klaar voor de grote maatschappelijk veranderingen die op ons af komen? Ondanks de automatisering en digitalisering zal het belang en de behoefte van de menselijke factor in organisaties steeds groter worden. Organisaties die zich hiervan bewust zijn, zijn weerbaarder. Bewuste organisaties die vanuit een nieuw paradigma, vanuit een nieuwe bewustzijn kunnen denken en werken hebben meer veerkracht en innovatiekracht. En dit is in de komende jaren heel hard nodig. Want er ligt een grote maatschappelijke opgave voor ons dat om nieuwe keuzes en nieuwe (denk)systemen vraagt. Zoals Churchill ooit zei: “Never waist a good crisis”. Een crisis is een uitgelezen kans om dingen anders aan te pakken.

Bewuste organisaties creëren een cultuur van vertrouwen en veiligheid

Ik ben ervan overtuigd dat wanneer medewerkers en teams met plezier werken, zich gehoord en gezien voelen, de gewenste resultaten vanzelf komen. De basis voor werken met plezier is gelegen in vertrouwen. Een klimaat waarin iedereen zich veilig voelt om zich uit te spreken. Daarnaast moet er een gemeenschappelijk en gedragen doel zijn. Vanuit dit gemeenschappelijke doel volgt een heldere taakstelling en duidelijke afspraken.

Vaak is er in organisaties waar de samenwerking niet goed loopt, sprake van te weinig vertrouwen. Wordt er vooral veel geroepen en slecht geluisterd. Is er veel ruis. En wordt er vooral heel veel niet gezegd. Praten medewerkers over elkaar in plaats van de dialoog met elkaar aan te gaan. Degene die het hardste roept wordt gehoord en gezien. Vaak zie je ook eilandvorming van teams, een hokjescultuur, ja zeggen en nee doen en een groot wandelgangen roddel circuit. Het gevolg is dat er heel veel potentieel in de organisatie onbenut blijft.

Bewuste organisaties creëren bewust leiderschap

Bij bewust leiderschap gaat het erom dat leidinggevenden zich bewust worden dat ieder mens graag gezien en gehoord wilt worden. Medewerkers zien als resources is nog gebaseerd op het oude denken. Ook de eindejaarsuitkering, be(ver)oordelingsgesprekken zijn hiervan een voorbeeld. Het vraagt een nieuwe visie over het motiveren van medewerkers. Via het inzetten van medewerkers op hun kwaliteiten. Hierdoor worden mensen intrinsiek gemotiveerd en zijn ze veel sneller bereid om zelf eigenaarschap te pakken.

Als er sprake is van een veilige cultuur spreken medewerkers zich sneller uit. En durven ze zich kwetsbaar op te stellen. Hierdoor stimuleer je eigenaarschap en meer zelfsturing. Dit komt ook ten goede aan een volwaardige besluitvorming. In deze organisatiecultuur zijn bewuste leidinggevenden essentieel. Leidinggevenden die een klimaat stimuleren om het kwetsbare gesprek met elkaar te voeren. Die echt kunnen luisteren zonder oordelen. En die medewerkers oprecht willen helpen in hun ontwikkeling en bereid zijn zichzelf op de achtergrond te plaatsen. Die medewerkers een podium willen geven in plaats van zichzelf. En leidinggevenden die op zoek gaan naar de oorzaak van een probleem in plaats van het zoeken naar een schuldige. Dit is een heel andere zienswijze dan hetgeen in de meeste (grote) organisaties momenteel nog gemeengoed is.

Bewust leiderschap creëert meer zelfsturing

Veerkrachtige en innovatieve organisaties hebben steeds meer behoefte aan medewerkers die eigenaarschap en verantwoordelijkheid pakken. Het voordeel van deze zelfsturing van medewerkers, is dat dit gepaard gaat met een veel kleinere managementlaag. Leidinggevenden zullen veel meer een coördinerende en coachende rol hebben om het volledige potentieel in medewerkers te ontwikkelen. Ook zal meer zelfsturing tot minder bureaucratie leiden.

Mijn dienstverlening

Ik begeleid organisaties in deze transitie naar zelfsturing en bewust leiderschap.

Medewerkers kunnen bij mij terecht voor een op een coaching van persoonlijk leiderschapsontwikkeling. Ze krijgen inzicht en handvaten hoe ze meer sturing aan zichzelf kunnen geven.

Daarnaast begeleid ik ook teams wanneer de samenwerking niet loopt zoals zou moeten. Ik kijk dan vooral naar de basis. Hoe staat het gesteld met het vertrouwen in het team? Voelt ieder teamlid zich gehoord en gezien? En hoe voer je het kwetsbare gesprek?

Daarnaast begeleid ik leidinggevenden en management in de ontwikkeling van bewust leiderschap. Hoe transformeer je jouw organisatie naar een meer bewuste organisatie?

Ook geef ik trainingen en inspirerende workshops over persoonlijk leiderschapsontwikkeling.

Neem hier contact met mij op voor het aanvragen van een offerte.

Natasja Theunissen
× Hoe kan ik je helpen?