Impact vroege jeugd op samenwerking organisaties

Impact vroege jeugd op samenwerking

Impact vroege jeugd op samenwerking

De invloed van onze vroege jeugd heeft geleid tot automatische overlevingsmechanismen. Dit zijn gedragspatronen die we in onze jeugd hebben ontwikkeld om onszelf te beschermen tegen pijn, kwetsing en gevaar. Deze mechanismen worden, ook als we volwassen zijn, regelmatig geactiveerd in situaties waarin we ons bedreigd of onveilig voelen. Ze kunnen ons helpen om op de korte termijn te “overleven”. Maar op lange termijn hebben deze patronen ook negatieve gevolgen voor onze relaties, onze prestaties en ons welzijn.

Deze automatische overlevingsmechanismen zijn:

 • Vluchten/vermijden. Dit is een mechanisme waarbij we ons terugtrekken uit situaties die we als bedreigend ervaren. We kunnen bijvoorbeeld voorkomen dat we naar een vergadering gaan waar we bang zijn om te worden geconfronteerd met kritische feedback, angst voor de jaarlijkse beoordelingsgesprekken of we kunnen een relatie verbreken omdat we bang zijn voor intimiteit.
 • Vechten/verdedigen. Dit is een mechanisme waarbij we reageren op bedreigende situaties met agressie of woede. We kunnen bijvoorbeeld tegen iemand uitvallen als we ons gekleineerd of niet begrepen voelen.
 • Bevriezen/blokkeren. Dit is een mechanisme waarbij we onze emoties onderdrukken. We kunnen bijvoorbeeld onze tranen inhouden als we verdrietig zijn, of we kunnen onszelf ervan afleiden door naar tv te kijken, te eten, nog harder te werken, of andere vormen van verslavingen om onze emoties maar niet te hoeven voelen.

Als we onze automatische overlevingsmechanismen niet herkennen en onder ogen zien, kunnen ze ons onbewust blijven belemmeren. En het verhindert ons om onze volledige potentie te bereiken.

Voorbeelden van de invloed van onze vroege jeugd op onze samenwerking in organisaties

Onze automatische overlevingsmechanismen zijn onbewust en worden gevormd door onze ervaringen, zowel positieve als negatieve. Als we bijvoorbeeld als kind te maken krijgen met onveilige of onvoorspelbare situaties, kunnen we automatische overlevingsmechanismen ontwikkelen zoals:

 • Onzekerheid
 • Faalangst
 • Perfectionisme
 • Imposter Syndroom
 • Please gedrag
 • Dominantie

Faalangst


Faalangst is een angst voor het niet behalen van een doel, of het niet voldoen aan de verwachtingen van anderen. Het kan een veel voorkomende angst zijn, die zowel kinderen als volwassenen kan treffen. Faalangst kan verschillende oorzaken hebben, zoals:

 • Een negatieve ervaring in het verleden: Een negatieve ervaring in het verleden, zoals het falen op een toets of het niet behalen van een doel, kan ervoor zorgen dat je bang wordt om te falen.
 • Een perfectionistische persoonlijkheid: Perfectionisten zijn vaak bang om te falen, omdat ze bang zijn om niet goed genoeg te zijn.
 • Een negatieve zelfbeeld: Mensen met een negatief zelfbeeld hebben vaak een laag zelfvertrouwen en zijn bang om te falen, omdat ze bang zijn om niet goed genoeg te zijn.
 • Een hoge druk van buitenaf: Als je veel druk van buitenaf ervaart, zoals van je ouders, je leraren of je baas, kan dit ook leiden tot faalangst.

Faalangst kan een negatieve impact hebben op samenwerking in organisaties. Mensen met faalangst zijn vaak bang om hun mening te geven, omdat ze bang zijn om fouten te maken. Ze zijn ook vaak bang om nieuwe dingen te proberen, omdat ze bang zijn om te falen. Dit kan ervoor zorgen dat ze minder betrokken zijn bij het werk en minder bijdragen aan de organisatie.

Perfectionisme

Perfectionisme is een gedragspatroon waarbij mensen streven naar perfectie en niets minder. Dit kan leiden tot stress, angst en een gebrek aan zelfvertrouwen. Perfectionisten zijn vaak bang om fouten te maken en om te falen. Ze stellen hoge eisen aan zichzelf en aan anderen. Perfectionisme kan een negatieve impact hebben op iemands leven, zowel persoonlijk als professioneel.

Imposter syndroom

Het imposter syndroom is een gevoel van onzekerheid en zelftwijfel. Mensen met het imposter syndroom hebben het gevoel dat ze niet goed genoeg zijn voor hun positie of prestaties. Ze hebben het gevoel dat ze een bedrieger zijn en dat ze op een dag zullen worden ontmaskerd of door de mand zullen vallen. Vaak vrouwen in topfuncties kunnen op een dieperliggend niveau hier onbewust last van hebben. Het imposter syndroom kan leiden tot stress, angst en een gebrek aan zelfvertrouwen en overcompensatie.

Pleasegedrag

Pleasegedrag is een manier van communiceren waarbij je vaak anderen tevreden probeert te stellen. Ten koste van je eigen behoeften en wensen. Dit kan leiden tot conflicten, frustraties en stress.

Hier zijn een aantal voorbeelden van pleasegedrag:

 • Je zegt altijd ja, ook als je eigenlijk nee wilt zeggen.
 • Je doet altijd wat anderen willen, ook als je het niet eens bent met ze.
 • Je laat je eigen behoeften en wensen achterwege om anderen tevreden te stellen.
 • Je bent bang om conflicten aan te gaan.

Pleasegedrag kan een negatieve impact hebben op je samenwerking met anderen. Het kan ervoor zorgen dat je je minder gehoord en gezien voelt, en dat je minder betrokken bent bij de samenwerking. Het kan ook leiden tot conflicten en frustraties.

Vaak ligt onzekerheid en angst voor conflict aan dit gedrag ten grondslag.

Dominantie

Dominante persoonlijkheden kunnen een positieve of negatieve impact hebben op samenwerking. Aan de ene kant kunnen ze de samenwerking verbeteren door initiatief te nemen, beslissingen te nemen en anderen te motiveren. Aan de andere kant kunnen ze de samenwerking verstoren door anderen te overstemmen, te overheersen en te kleineren.

Om de impact van dominante persoonlijkheden op samenwerking te verbeteren, is het belangrijk om bewust te zijn van de eigen gedragspatronen en de impact die deze kunnen hebben op anderen. Het is ook belangrijk om te luisteren naar de feedback van anderen en bereid te zijn om je gedrag aan te passen.

Impact van overlevingsmechanismen uit onze vroege jeugd op samenwerking en communicatie in organisaties

Zoals gezegd helpen deze mechanismen om te overleven in de kindertijd. Maar ze kunnen ons dus ook belemmeren in onze volwassenheid, in relaties en in de samenwerking met anderen. Als we bijvoorbeeld onze onzekerheid niet onder ogen zien, kunnen we moeite hebben om risico’s te nemen en nieuwe dingen te proberen. Als we onze faalangst niet overwinnen, kunnen we ons terugtrekken van uitdagingen en kansen. En als we ons perfectionisme niet afleren, kunnen we onszelf blijven saboteren en nooit tevreden zijn met onszelf of onze prestaties.

Ook in samenwerkingsverbanden kunnen onze automatische overlevingsmechanismen een negatieve invloed hebben. Als we bijvoorbeeld onze onzekerheid projecteren op anderen, kunnen we conflicten veroorzaken en de samenwerking bemoeilijken. Als we onze faalangst niet beheersen, kunnen we ons terugtrekken uit de groep en onszelf niet laten horen. En als we ons perfectionisme niet onder controle hebben, kunnen we anderen bekritiseren en de samenwerking bemoeilijken.

Het is belangrijk om je bewust te worden van je automatische overlevingsmechanismen en hoe ze je samenwerking beïnvloeden. Als je je bewust bent van je mechanismen, kun je ze beginnen te veranderen. Dit kan je helpen om je zelfvertrouwen te vergroten, je angsten te overwinnen, je perfectionistische neigingen of dominantie te temperen. Hierdoor kun je meer effectief samenwerken met anderen en betere resultaten bereiken.

Hoe je je automatische overlevingsmechanismen kunt veranderen

Er zijn verschillende manieren om je automatische overlevingsmechanismen te veranderen. Hier zijn een paar tips:

 • Word je bewust van je mechanismen. De eerste stap is om je bewust te worden van je automatische overlevingsmechanismen. Wat zijn de gedachten, gevoelens en gedragingen die je vertonen in de situatie waarin je in je automatische patroon schiet?
 • Onderzoek de oorsprong van je mechanismen. Waar komen je mechanismen vandaan? Waarschijnlijk zijn ze ontstaan in je kindertijd als reactie op je ervaringen.
 • Oefen nieuwe manieren van denken en doen. Zodra je je bewust bent van je mechanismen en de oorsprong ervan, kun je beginnen met het oefenen van nieuwe manieren van denken en doen. Dit kan je helpen om je angsten te overwinnen, je zelfvertrouwen of je empatische kwaliteiten te vergroten.
 • Vraag hulp aan een professional. Als je moeite hebt om je automatische overlevingsmechanismen te veranderen, kan het helpen om hulp te vragen aan een professional. Een coach of therapeut kan je begeleiden in het proces van bewustwording, onderzoek en verandering.

Door je bewust te worden van je automatische overlevingsmechanismen en ze te veranderen, kun je je samenwerkings- en communicatie vaardigheden verbeteren en betere resultaten bereiken.

NLP Coaching

Wil je meer weten over hoe je je automatische overlevingsmechanismen kunt veranderen en je samenwerkingsvaardigheden kunt verbeteren? Als NLP coach en trainer help ik jou bij het bewustwording van je automatische patronen en het aanleren van een nieuwe helpende mindset. Of het nu gaat om meer zelfvertrouwen, of meer daadkracht te ontwikkelen, of juist om je empatische vaardigheden te vergroten, of om je authentieke leiderschap te ontdekken. Samen gaan we aan de slag zodat je meer uit jezelf kunt halen op een manier die veel dichter bij jezelf past. Waardoor je meer rust en zelfvertrouwen ervaart. En de dingen gaat doen die je echte energie geven. Waardoor je veel meer plezier en balans in je werk en leven ervaart. Wil jij dit ook? En heb je hierbij een steun in de rug nodig? Maak dan een afspraak voor een gratis online kennismakingsgesprek.

Natasja Theunissen
× Hoe kan ik je helpen?