Privacybeleid

Privacyverklaring

Natasja Theunissen Coaching & Training, een eenmanszaak, geregistreerd in Nederland aan de Casinoweg 158, 5915 ER Venlo. KVK-nummer: 81658486. Mijn dienstverlening is gericht op de persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en van bewust leiderschap van individuen en organisaties. Door middel van (team)coaching, aanbieden van workshops, lezingen, trainingen en retraites zowel fysiek als online.

In deze privacyverklaring legt Natasja Theunissen Coaching & Training uit welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat het cookiebeleid is.

Algemeen

Natasja Theunissen Coaching & Training respecteert de privacy van alle bezoekers van de website www.natasjatheunissen.nl, de (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Natasja Theunissen Coaching & Training worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Jouw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Natasja Theunissen Coaching & Training te maken hebben. Natasja Theunissen Coaching & Training houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening en verkoop van mijn diensten of wanneer u anderszins contact heeft gehad met Natasja Theunissen Coaching & Training, bijvoorbeeld via e-mail, legt ik de door jou opgegeven gegevens vast. Natasja Theunissen Coaching & Training bewaart en verwerkt de persoonsgegevens die door jouzelf worden doorgegeven.

Natasja Theunissen Coaching & Training  gebruikt jouw gegevens voor de optimale uitvoering van de dienstverlening. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. Jouw gegevens worden in geen geval zonder jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Natasja Theunissen Coaching & Training of indien dit wettelijk verplicht is.

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zo lang als dat naar het oordeel van Natasja Theunissen Coaching & Training naar de aard van het contact noodzakelijk is met een maximum periode van 5 jaar. Je kunt te allen tijde de website van Natasja Theunissen Coaching & Training bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Natasja Theunissen Coaching & Training te delen.

Nieuwsbrief

Tevens informeert Natasja Theunissen Coaching & Training geïnteresseerden over de diensten door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. Natasja Theunissen Coaching & Training kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Natasja Theunissen Coaching & Training raad je aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

Natasja Theunissen Coaching & Training maakt gebruik van Google analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst met als doel data te verzamelen om jou uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data krijgt Natasja Theunissen Coaching & Training inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op de website. 

Inzage en wijzigen van uw gegevens


Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met Natasja Theunissen Coaching & Training opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@natasjatheunissen.nl. Gelieve in de onderwerpregel te zetten: “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring


Natasja Theunissen Coaching & Training behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Je wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Augustus, 2022

Natasja Theunissen
× Hoe kan ik je helpen?